Śledź nas na:Przedmiot zainteresowań andragogiki

Przedmiotem zainteresowania tej nauki jest trójstopniowy:
- zajmuje się możliwościami rozwoju ludzi dorosłych, ich edukacją,
- procesami, które składają się na edukację. W obrębie tych procesów jeszcze bardziej szczegółowymi procesami,
- odpowiednie instytucie w których ten proces zachodzi, np. szkoła, przychodnia lekarska, biblioteka, czytelnia, zakłady pracy.

Najważniejszym przedmiotem związanym z zainteresowaniami andragogiki jest odpowiednia edukacja młodzieży pracującej oraz ludzi dorosłych. Kształcenie poprzez wychowanie i podejmowanie decyzji to główny temat, jakiego działalność się podejmuje.

Jest to badanie wszystkich zjawisk, jakie zachodzą w dorosłym społeczeństwie. Oczywiście ich różnorodność oraz siła oddziaływania jest naprawdę duża. Dzięki takim zmianom nabiera to większego znaczenia a wspólne oddziaływanie, ma na celu ulepszyć wyniki.

Głównym przedmiotem jest również pełna analiza systemów oświaty w celu określenia rozwoju społecznoekonomicznego społeczeństwa. Skupia się to przede wszystkim na ustaleniu odpowiednich wartości i na właściwym ich wykorzystaniu w praktyce.

Zainteresowania andragogiki nie ograniczają się tylko do celowego wychowania, ale także określają wpływy i kierunek działania osób. Jest to odpowiednie podejście, zważywszy, że przedmiot zainteresowań za punkt kluczowy uważa rozwój człowieka jako pojedynczej jednostki w społeczeństwie.Zobacz także