Śledź nas na:Cele i zadania szczegółowe nauki

Cele andragogiki jako nauki:
- badania procesów edukacyjnych
- uogólnienie badań
- formułuje wnioski
- wprowadza do życia

Andragogika uznaje przede wszystkim za swój cel badanie wszystkich procesów edukacyjnych gdzie w gąszczu różnych nauk ostatecznie większość tych działań jest uogólniana. Pozwala to na sformułowanie odpowiednich wniosków i wprowadzenie je w życie, gdy rzeczywiście zachodzi taka potrzeba.

Nauka ma też na celu rozwój harmoniczny osobowości człowieka oraz upowszechnienie jego wiedzy ogólnej pozwala nam to nieco inaczej spojrzeć w wiele kierunków i poszerzyć jednocześnie wiele horyzontów myślowych. Dzięki takiemu procesowi ludzie łatwiej przystosowują się do zmian.

Ostatecznym celem jest też ułatwienie przekwalifikowania się i zdobycia zupełnie nowych kwalifikacji zawodowych po to, aby rozwój zawodowy był jeszcze lepiej zaznaczony. Głównym zadaniem jest jednak zdobywanie wiedzy, jest to podstawowe zadanie każdego człowieka.

Andragogika czerpie z innych nauk takich jak: pedagogika, psychologia, socjologia, historia wychowani.Zobacz także