Śledź nas na:Samokształcenie a samowychowanie

Samokształcenie – jest odmianą kształcenia. Zachodzi wówczas, gdy człowiek dorosły wyznacza sobie cel, drogę dojścia do tego celu, poszukuje środków, sam siebie kontroluje i w rezultacie sam siebie ocenia.

Samowychowanie - odmiana kształcenia. To zdobywanie wiedzy. Jest wiązane z intelektem człowieka. Człowiek sam sobie stawia cel, itd. ale chodzi tu o naszą wolę, charakter, osobowość, sferę wolicjonalno - emocjonalną człowieka.

Samowychowanie to przede wszystkim gotowość do aktywnego działania, jak i postępowania. Całość polega na podejmowaniu określonych zadań, a następnie na metodach ich realizacji. Tak samo podczas tego procesu jesteśmy w stanie określić przebieg i skutki danego zdarzenia.

Uczy nas to przede wszystkim samodzielności działania a wszystkie osiągnięte wyniki, określają naszą wartość jako jednostki. Samokształcenie zaś następuje w wyniku prowadzenia działalności i wszystko ustalamy my jako podmiot. Samokształcenie to proces, w którym przechodzimy przez kolejne poziomy życia. Wspominane etapy bardzo często dotyczą pracy w szkole lub też powiązane są z procesem kształcenia. Warto więc podkreślić, że wspomniane samokształcenie to również nasze zainteresowania.

Można też porównać to z tendencją do kierowania uwagi na pewne zjawiska lub przedmioty w życiu codziennym. Każde zainteresowanie związane z samokształceniem opiera się na zainteresowaniu przedmiotowym. Przez długą część życia kształcimy się, a potem zostaje nam już tylko wychowanie.Zobacz także