Śledź nas na:Nauczyciel w andragogice.

Dwa style nauczania:
1. Animator wywołuje aktywność edukacyjną dorosłych, pewne rzeczy uświadamia, pokazuje możliwości edukowania się dorosłych.
2. Nauczyciel doradca - nauczyciel ma w sobie dużo odmian. Pracuje z tymi, którzy już sobie drogę edukacyjną obrali, wybrali już to czego chcą się uczyć.

a) nauczyciel ekspert - ma ogromny zasób wiedzy w danej dziedzinie, doświadczenie, mówi co dla danego ucznia jest najlepsze i wówczas daje gotowe rozwiązania.
b) nauczyciel informator - przekazuje przede wszystkim informacje na temat możliwości edukacyjnych, instytucji, form oświatowych a także proponuje, przekonuje swoich uczniów do określonych działań.
c) nauczyciel leseferysta - nigdy nie podaje gotowych rozwiązań wiedzy. Wychodzi z założenia, że każdy człowiek jest inny. To co jest dobre dla jednego człowieka, może nie być dla drugiego. Bardzo dużo rozmawia, dyskutuje z uczniami by uczeń poznał swoje możliwości, ocenił je i sam doszedł do rozwiązania.
d) opiekun spolegliwy - ciepły, otwarty, niczemu się nie dziwi, jest gotów do udzielenia pomocy, niczego nie narzuca pewne rzeczy podpowiada.
e) konsultant - nauczyciel, który stara się wszelkie informacje tak ukierunkować, by to się odbiło w działaniach ucznia. Uczeń konsultuje swoje wybory z nauczycielem.Zobacz także