Śledź nas na:Podstawowe kryteria określania dorosłości człowieka.

Kryteria dorosłości:
1. Kryterium wiekowe (lub biologiczne) - osoba dorosła to ta, która ukończyła 18 r. ż. Od tego momentu człowiek jest pełnoprawnym obywatelem.

2. Kryterium psychologiczne - cechuje go odpowiedzialność, adekwatne reakcje do bodźców, krytycyzm myślenia.

3. Kryterium społeczne - dojrzałość psychiczna, przekłada się na społeczną. Wypełnia się wówczas odpowiednie role np. mąż - żona, rola zawodowa, itp.

Według Houle'a osobami dorosłymi możemy nazwać ludzi w przedziale od 18-60 roku mieszkającymi we własnym domu, a także uczącymi się w niepełnym wymiarze godzin.


Według Wernera podstawowe kryterium dorosłości to :

niezależność ekonomiczna – czyli zapewnienie sobie podstawowego bytu i uniezależnienie od rodziców i innych ludzi

odpowiedzialność – umiejętność odpowiadania za własne czyny i decyzje

adekwatne uczestnictwo w życiu kraju – korzystanie z przysługujących praw obywatelskich i aktywne życie publiczne

troska o najbliższych – Dbanie o własną rodzinę.


Według J.W. Johnstone'a i R.J. Rivery dorosłymi możemy nazwać:

- Osoby które posiadają własne miejsce zamieszkania i przekroczyły 21 rok życia

- Osoby niemające jeszcze 21 lat ale pozostające w związku małżeńskim

- Osoby nie posiadające 21 lat ale aktywnie decydujące w domu jako głowa rodziny

- Osoby które mają 21 lat i więcej pozostające w zawodowej służbie wojskowej mające jednak silne więzi z rodzinnym domem


- Osoby mające 21 lat mieszkające na terenach akademików, internatów związane pewnymi czynnikami z członkami rodziny.Zobacz także