Śledź nas na:Kształcenie a szkolenie.

Kształcenie – to zarówno proces nauczania jak i uczenia się, czyli całość poczynań umożliwiających jednostce uzyskanie wiedzy o przyrodzie, kulturze, społeczeństwie, a także osiągnięcie wszechstronnego rozwoju osobowości, rozwijanie uzdolnień, zainteresowań, ogólnej sprawności umysłowej i fizycznej.

W procesie kształcenia człowieka wyrabiają się odpowiednie do celów kształcenia postawy i przekonania. Kształcenie może odbywać się w instytucjach, jak i przybierać formę samokształcenia. Wynikiem kształcenia jest wykształcenie.

Szkolenie - polega na uzyskaniu całego szeregu konkretnych wiadomości, które pozwalają na skuteczną pracę. Wiedza uzyskana w ten sposób ma jednak charakter teoretyczny i dlatego, może mieć znaczenie tylko pomocnicze. Znaczenie zasadnicze ma praktyka.

Szkolenie zawodowe to przede wszystkim nauka wymiany doświadczeń. Obecnie zwiększa się jakość i atrakcyjność tego typu opcji edukacyjnych oraz wprowadza się wiele różnych dodatkowych możliwości. Wszystko po to, żeby poprzez praktyczne szkolenia zawodowe poprawić efektywność całego rynku pracy. Przyuczanie się jest więc dowodem na to, że zmiany na dzisiejszym rynku zatrudnienia są konieczne. Samo wykształcenie nie jest już wystarczające.

Właśnie dlatego powstają różnego typu szkolenia mające za cel łączyć wiele europejskich programów czy kursów w jedną całość. Szkolenie to tylko kolejny etap, który musimy ukończyć. Jednak wraz z ukończeniem wszystkich zadań otrzymamy niezbędne umiejętności przydatne w naszej przyszłej pracy.

Bardzo często tego typu szkolenia stosuje się również w miejscu naszego zatrudnienia co, ma za zadanie podnieść nasze kwalifikacje i jednocześnie sprawić, że staniemy się lepszymi specjalistami w swoim zawodzie. Kształcenie to tylko proces początkowy wprowadzający wiedzę a szkolenia to osobny zakres pozwalający nam zyskać umiejętności i specjalizację z określonej dziedziny.Zobacz także