Śledź nas na:Szkolna i pozaszkolna oświata dorosłych.

Dorosłe jednostki wykorzystują bardzo często wpływ kształcenia ustawicznego w Polsce. Jest to edukacja formalna obejmująca wszystkie szczeble nauki, począwszy od szkoły podstawowej do wyższej uczelni włącznie. Oprócz standardowej formy edukacji wyróżniamy również tak zwaną edukację nieformalną. Opiera się ona na zdobywaniu wiedzy i umiejętności poza murami szkoły. Wiele różnych aktywności dodatkowych jest właśnie zaliczanych do edukacji nieformalnej.

Szkolne formy edukacji

Edukacja szkolna jak nazwa wskazuje, odbywa się w standardowym systemie szkolnictwa. Szkoły dla osób pełnoletnich są w pewnym sensie ratunkiem dla osób, które nie przeszły normalnego trybu nauki lub nie ukończyli danej klasy. Bardzo często szkoły dla dorosłych są też przygotowaniem do zawodu. Ich forma nie jest rozbudowana jednak tyle w zupełności wystarczy, aby posiadać wiedzę na poziomie obowiązkowym. Dzisiaj transformacja systemu ustawicznego polega mniej więcej na rozbudowie szkół wyższych prowadzonych systemem zaocznym, wieczorowym, mieszanym i eksternistycznym.


Pozaszkolne formy edukacji dorosłych

Pod pojęciem pozaszkolna forma edukacji kryją się przede wszystkim zajęcia kursowe i poza kursowe. Kursy mają za zadanie dać nam szybką formę wykształcenia i doskonalenia zawodu, jaki posiadamy. Czas takiego kursu w celu zdobycia dodatkowych uprawnień i kwalifikacji jest zmienny. Może on trwać od 30 do nawet 650 godzin a czasem nawet i więcej. Pozaszkolna forma kształcenia pozwala na zdobywanie nowych umiejętności poprzez technikę i organizację własnej pracy. Istnieją też inny formy edukacji również zaliczane do tego wąskiego grona. Mowa między innymi o tytułach kwalifikacyjnych na robotnika czy mistrza w danym zawodzie. Wszystkie te formy są czysto uzupełniające i nie mają nic wspólnego z kursami. Bardzo często dorośli zdobywają także kwalifikacje, uczestnicząc w seminariach, zjazdach, konferencjach oraz innego rodzaju aktywnościach. Forma nieformalnej edukacji jest więc o wiele bardziej złożona od podstawowego systemu ustawicznego.Zobacz także