Śledź nas na:Specyfika edukacji wewnątrzzakładowej.

Dziś edukacja na terenie zakładu pracy jest bardzo ważna. Przynosi to niezwykłe rezultaty:
1. Zakład pracy jest bardzo konkurencyjny na rynku gospodarczym
2. Ma szanse przetrzeć szlaki zagraniczne.

W dzisiejszej rzeczywistości te wielkie zakłady pracy walczą ze sobą o uzyskanie certyfikatów. Dzisiaj ta edukacja jest prowadzona na terenie zakładu pracy: komórki szkolenia zawodowego, BHP, do spraw pracowniczych itd.

Zadania tych komórek:

- określenie przydatności zawodowej pracowników
- opracowują strategie kształcenia i doskonalenia zawodowego
- opracowują instrukcje szkoleń dla swoich pracowników
- tworzy się bardzo często instytucje do egzaminów końcowych
- podejmowanie decyzji o miejscu odbywania dokształcania i doskonalenia zawodowego (zakłady pracy, inna instytucja, itp.)

Duże zakłady pracy mają na swoim terenie specjalne komórki: zakładowe ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego. Jest to bardzo ekonomiczna sprawa- taniej jest kształcić ich na terenie zakładu pracy. Istnieje odpowiednia kadra, znająca zakład. Wypracowuje się rozmaite metody, najlepsze dla danego zakładu. Można prowadzić szkolenia w sposób bardzo systematyczny. Ośrodki są stymulatorem do tego, aby pracownicy podejmowali edukację nawet na własną rękę.Zobacz także