Śledź nas na:

Cele i zadania szczegółowe nauki

Cele andragogiki jako nauki:
- badania procesów edukacyjnych
- uogólnienie badań
- formułuje wnioski
- wprowadza do życia

Dzięki andragogice są to cele dotyczące kształcenia dorosłych:

- rozwój harmoniczny pełnej osobowości (człowiek jako całość)
- upowszechnienie wiedzy ogólnej w edukacji dorosłych, co daje człowiekowi elastyczność, rozszerza horyzonty myślenia, łatwiejsze przystosowanie się do zmian
- umożliwianie dorosłym osobom przekwalifikowania się, zdobycia nowych wiadomości, nowych kompetencji zawodowych, rozwój zawodowy.

Andragogika czerpie z innych nauk takich jak: pedagogika, psychologia, socjologia, historia wychowani.