Śledź nas na:Definicja andragogiki

Andragogika filozoficzna nauka o celu, treści, formie, metodzie, zasadach nauczania i powszechnego kształcenia.

Jej główną dewizą jest samokształcenie i wychowanie poprzez wpływ edukacji i rozwoju człowieka. Nauka dotycząca ludzi i problemów społecznych. Bardzo silnie powiązana z humanistycznym podejściem do życia. Andragogika określa aktywność ludzi dorosłych poprzez edukowanie ich dzięki systemowi zagadnień.

Wszystko oparte jest na odpowiednich sądach i przypuszczeniach, na jakie składa się ta nauka. Andragogika posiada zawsze własną myśl przewodnią, na której opierają się działania mające na celu wykształcenie ludzi zarówno pod względem edukacyjnym, jak i społecznym. Podstawowym stwierdzeniem andragogiki jest kształtowanie i rozwijanie wszelakich zainteresowań. Podział nauki odbywa się w trójstopniowym kierunku.

Działy andragogiki:

  1. andragogika dorosłych (wprowadzenie do działów szczegółowych)
  2. teoria wychowania ludzi dorosłych (charakteryzuje się aktywnością ludzi dorosłych; co robić aby zmieniać swoje poglądy itp.)
  3. dydaktyka dorosłych (teoria nauczania ludzi dorosłych)
  4. historia andragogiki (pewne rzeczy są ponadczasowe, przekłada się je na grunt andragogiki, pewne się ulepsza)

Synonimy andragogiki: oświata dorosłych, edukacja dorosłych, itp.Zobacz także