Śledź nas na:Kształcenie permanentne a kształcenie ustawiczne

Oświata ustawiczna - na stałe w Polsce weszła w latach 70-tych. podkreśla, że uczenie się nie dotyczy tylko dzieci i młodzieży a rozciąga się na całe życie człowieka – oświata ciągła.To ta część oświaty, która następuje po szkole podstawowej. Dotyczy bardziej nauki typu kursowego. Nie koniecznie musi kończyć się uzyskaniem dyplomu.

Oświata permanentna - jej celem jest zapewnienie dorosłym możliwości odświeżenia wiedzy i umiejętności.

Pojęcie edukacji permanentnej możemy zaobserwować w polskiej literaturze pedagogicznej, która pojawiała się na samym początku lat siedemdziesiątych. Kształceniem permanentnym możemy nazwać kształceniem ciągłym. Oznacza to, że jest to proces, który rozciąga się przez całe nasze życie i kończy się dopiero wraz z naszą śmiercią. Kształcenie permanentne pozwala nam na wszechstronny rozwój własnej osobowości i umiejętności.

Proces ten różni się tym, że kształcenie ustawiczne obejmuje tylko i wyłącznie okres szkolnictwa i rozwoju a kształcenie permanentne zawsze określa integralną część naszego życia. Nie jest to więc zwykły proces edukacyjny to, uczy nas o wiele większych wartości. Tylko wtedy możemy mówić o głębokim charakterze człowieka, ponieważ kształtuje się on przez całe nasze życie.

Tego procesu nie da rady zatrzymać, toczy on się równolegle z naszymi decyzjami to one jednocześnie, uczą nas dorosłości. Szkoła dla dorosłych pozwala nam jedynie nabyć wiedzę jednak to edukacja permanentna, daje nam prawdziwe ukształtowanie naszego życia. Zobacz także