Śledź nas na:Wychowanie dorosłych - wyjaśnienie pojęcia

Według definicji "Słownika pedagogicznego" wychowanie to całokształt procesów i czynności zmierzających do pełnego rozwinięcia osobowości człowieka.

Wychowanie osób dorosłych to przede wszystkim przejście z gorszego stanu do lepszego co w istocie oznacza rozwój takiego człowieka. Jest to więc szereg konkretnych procesów i czynności, które w ostatecznym rozrachunku prowadzą do pełnego rozwoju człowieka.

Jest to wychowanie na zasadzie kształtowania zachowania człowieka po to, aby mógł on w przyszłości korzystać z wielu dodatkowych możliwości kulturalnego rozwoju. Według definicji człowiek musi stale pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać się po to, aby zmieniać swoją osobowość. Wszystkie te zmiany muszą opierać się na stronie poznawczej, jak i instrumentalnej, dzięki czemu proces poprzedzony jest czynnikami, które w istotnym kierunku zmieniają nasze zachowanie.

Cały proces wychowawczy opiera się więc na zmianach ekonomicznych, duchowych oraz innych procesach pośredniczących. System wychowania pozwala więc w pełni kształtować to, kim człowiek się stanie a wychowawca w tym łańcuchu traktowany jest, jak którego nauczyciel zadaniem jest przekazanie pewnych zachowań przyszłej osobie dorosłej.Zobacz także