Śledź nas na:Kierunki działań dydaktycznych zakładowych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego

1. Tzw. kształcenie obligatoryjne w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej. Treści tego kształcenie niezależnie do branży są prawie jednakowe.

2. Nauka zawodu i ćwiczenia pracowników nowych w opanowywaniu czynności zawodowych.
3. Edukacja językowa – bardzo ważna
4. Kształcenie informatyczne - programy komputerowe właściwe dla danej działalności itd.
5. Kształcenie psychologiczne - na ogół bierze tu udział kadra kierownicza, by ułatwić kierowanie ludzi, móc rozwiązywać konflikty, analizować stosunki międzyludzkie itd.
6. Przekaz i pogłębienie wiedzy ekonomicznej - wszyscy mogą uczestniczyć. Chodzi o znajomość pracy, marketingu , itd.
7. Zapoznanie z podstawami prawnymi działań podejmowanych przez zakład pracy – kodeks pracy, prawa i obowiązki pracowników.
8. Najbardziej rozległą formą jest edukacja specjalistyczna - wszystko co traktuje o technice, technologii, organizacji pracy, zawodowych umiejętnościach.

Formy w jakich odbywa się edukacja w zakładzie pracy. Zależy to od rodzaju firmy ale na ogóle są to:

- kursy wyuczające nowe czynności zawodowe
- kursy językowe
- kursy przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych
- kursy na uprawnienia np. pedagogiczne
- inne formy tj. seminaria, sympozja, konferencje naukowe, samokształcenie, studia podyplomowe.

Podstawą jest aktywność i formy aktywizujące szkolących się pracowników. Wszędzie odchodzi się od wykładów.

Zwykle po każdej takiej formie sprawdza się nabyte umiejętności a uczestnicy oceniają na ile jest to przydatne na terenie zakładu pracy.

Nowością na terenie z.k. jest to, że dotyczy to pracowników posiadających pewne kwalifikacje.

Dzisiaj dokształcenia realizuje się w czasie wolnym pracowników. Dawniej było inaczej, edukacja odbywała się na miejscu. Dziś na ogół odbywa się w pewnej odległości, żeby oderwać pracownika od obowiązków, by skuteczniej mógł się uczyć w danej formie.

Trudności i przeszkody na terenie zakładu pracy:

- skromne środki finansowe na terenie zakładu pracy - wymuszają oszczędności na środkach.
- rosnąca ciągle konkurencja pomiędzy pracownikami i ośrodkami szkoleń. (ci wyszkoleni nie chcą przekazywać wiedzy innym pracownikom).

Funkcje systemu kształcenia:

- sprawny system kształcenia rozszerza wiedzę pracowników i przyczynia się do przyjęcia przez nich skutecznych procedur zawodowych;
- umożliwia zakładom pracy realizację zadań gospodarczych i społecznych;
- dobry system kształcenia sprzyja innowacyjności, nowym technologiom, lepszej organizacji pracy i lepszym metodom pracy;
- w wielu zakładach jest to kwestia stabilizacji załogi i wysokiej satysfakcji jej członków z zatrudnienia;
- poziom jakości dokształcenia i doskonalenia zawodowego podnosi prestiż firmy.Zobacz także